Domein Nieuwdonk

Wie?
Domein Nieuwdonk
Dendermondse Steenweg
 
13a

9290
 
Berlare

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

Vanaf 2024 maakt Provincie Oost-Vlaanderen haar recreatiedomeinen rookvrij. Vanaf dan is roken en vapen enkel toegestaan in aangeduide rookzones. Recreatiedomeinen vervullen een sterke voorbeeldrol aangezien er veel kinderen en jongeren komen. Een rookvrij domein laat mensen inzien dat spelen en genieten van de natuur niet samengaan met roken, zeker niet in de buurt van kinderen. Op die manier wil de Provincie focussen op de toekomst en kinderen het goede voorbeeld geven. 

Het gaat om volgende domeinen in Oost-Vlaanderen: Puyenbroeck, De Gavers, De Ster, De Brielmeersen, Het Leen, Nieuwdonk en De Boerekreek.
 

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Door een recente wetswijziging worden omgevingen waar kinderen en jongeren komen rook- en dampvrij per 31 december 2024. Het Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal is toegelaten op de wettelijk rookvrije terreinen op basis van de huidige wetgeving en het beleid van de FOD, als het een verwijzing naar de wet bevat.