Domein De Ster

Wie?
Domein De Ster
Brokkelingenstraat
 
12

9100
 
Sint-Niklaas

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

Vanaf 2024 maakt Provincie Oost-Vlaanderen haar recreatiedomeinen rookvrij. Vanaf dan is roken en vapen enkel toegestaan in aangeduide rookzones. Recreatiedomeinen vervullen een sterke voorbeeldrol aangezien er veel kinderen en jongeren komen. Een rookvrij domein laat mensen inzien dat spelen en genieten van de natuur niet samengaan met roken, zeker niet in de buurt van kinderen. Op die manier wil de Provincie focussen op de toekomst en kinderen het goede voorbeeld geven. 

Het gaat om volgende domeinen in Oost-Vlaanderen: Puyenbroeck, De Gavers, De Ster, De Brielmeersen, Het Leen, Nieuwdonk en De Boerekreek.
 

Share icon