Molse scholen gaan helemaal voor rookvrij news image

Molse scholen gaan helemaal voor rookvrij

29 November 2022

Gemeente Mol deed het nog maar eens! Aan de vooravond van de internationale Kinderrechtendag maakte de gemeente al haar 25 schoolomgevingen rookvrij. Hilde Mattheuwsen, gezondheidswerker bij de dienst jeugd en sport in Mol, was mede-initiatiefnemer van het project. Zij vertelt hoe haar dienst  dit voor elkaar heeft  gekregen: “We wisten dat we met rookvrije schoolomgevingen héél wat Mollenaars zouden sensibiliseren.”

Wat was de aanleiding van dit initiatief?

“Als Gezonde Gemeente streeft Mol ernaar om omgevingen te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Op vraag van de kinderraad, het gemeentebestuur en de burgers ondersteunen we Generatie Rookvrij en rollen we dit project stapsgewijs uit in onze gemeente. We startten in 2021 met het rookvrij maken van de gemeentelijke sportsite Den Uyt. In 2022 lanceerden we een sensibiliseringscampagne gericht naar kersverse ouders. Zij krijgen bij de geboorteaangifte van hun kersverse baby een Generatie Rookvrij-slabbetje cadeau.”

“Het rookvrij maken van alle schoolomgevingen binnen onze gemeente was de volgende stap. We wisten dat we hiermee héél wat Mollenaars zouden sensibiliseren. Het werd een groot project waarbij 25 scholen, van het kleuteronderwijs tot het volwassenenonderwijs, de buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf ’t Molleke en het verkeerseducatief centrum bij betrokken zijn geweest.”

Welke stappen hebben jullie genomen?

“De ‘project- en klankbordgroep’ die we in 2021 oprichtten, stelde een jaar geleden het idee voor om alle gemeentelijke schoolomgevingen rookvrij te maken. Het voorstel werd toegelicht aan het overlegplatform van alle Molse schooldirecties. Die waren meteen mee met de visie van het project. We werkten een plan van aanpak uit om samen aan de slag te gaan. Het was heel belangrijk om alle betrokkenen duidelijk te informeren want alleen op die manier kan je iedereen warm maken om het project te realiseren.” 

“Als basisregel is een rookvrije zone van minimum 10 meter rond de schoolgebouwen ingevoerd. De scholen kunnen zelf beslissen een stapje verder te gaan en aanvullende maatregelen toevoegen aan het schoolreglement, zoals ouders vragen om ook buiten dat perimeter uit het zicht van kinderen te roken. Het schoolpersoneel kreeg de kans om een opleidingssessie “Handhaving van een rookvrij terrein”, gratis aangeboden door de gemeente, te volgen.“
 

Kleurrijke spanddoeken gemeente mol


Hoe communiceren jullie op de schoolterreinen met bezoekers?

“We bezorgden alle schooldirecties het nodige communicatiemateriaal zoals infoteksten en foto’s om het personeel, de leerlingen en de ouders te informeren via hun schoolkrantje en de digitale tool ‘Smartschool’. Ook bestelden we voor de scholen de gratis “Hier leer ik rookvrij”-borden van Generatie Rookvrij. Die werden aan alle schoolpoorten bevestigd.”

“De gemeentelijke communicatiedienst stuurde een persbericht uit en inwoners werden geïnformeerd via onze online communicatiekanalen en het gemeentelijke infoblad.”

“We vonden het belangrijk om het project groots te lanceren en te koppelen aan een belangrijke dag zoals de internationale Kinderrechtendag. De feestelijke lancering werd gedaan op de school van Feie, de nieuwe kinderburgemeester van Mol, want de vraag om Generatie Rookvrij in te voeren in de gemeente kwam op vraag van de kinderraad. We leverden  kleurrijke spandoeken aan alle  basisscholen die de leerlingen naar eigen creativiteit konden versieren met blauwe, gele en groene stiften (de Molse kleuren). De andere scholen hebben de lancering ook creatief aangekondigd zoals een toneelopvoering door de leerlingen, of themalessen… Het was fijn om zoveel enthousiasme te zien.”
 

Mol


Welke drie tips heb je voor andere gemeentes die rookvrije schoolomgevingen willen lanceren?

  1. Betrek de kinderraad van bij de start bij het initiatief. Geef de kinderburgemeester en de kinderraadsleden een rol bij de lancering van het rookvrije terrein.

  2. Rol het project uit met alle betrokken partijen. Contacteer alle betrokkenen op de locatie en informeer ze over de visie en missie van het project. Werk samen met hen aan een plan van aanpak. Dat vergroot het draagvlak.

  3. Bied een opleiding “Handhaving op een rookvrij terrein” aan en lanceer een jaarlijkse rookstopcampagne voor je inwoners. Communiceer over deze initiatieven met en via de scholen.

“En uiteraard: gebruik de nuttige informatie, ervaringen en goede ondersteuning van een Vlaamse Logo in jouw buurt en van Generatie Rookvrij!”

 

Wie zijn de superhelden van onze kinderen ?

Als ouders willen wij onze kinderen zien opgroeien ineen veilige omgeving. Zo’n omgeving is onder meer rookvrij. Overal zien we hoe kinderen hun superhelden nabootsen. Valentine Anciaux is ontwikkelingspsychologe en staat mee aan het roer van het Franstalig platform psychoeducation.be. Ze wijst op de invloed van rolmodellen op onze kinderen.…
Lees volledig artikel

Voortaan zijn álle perrons van de NMBS-stations rookvrij

Sinds 1 januari mag er niet meer gerookt worden op de treinperrons. Het volledige spoorwegdomein is voortaan rookvrij. Bijna 3/4 van de treinreizigers is voorstander van deze maatregel. Wat betekent dit concreet? Sinds 1 januari 2023 is roken en vapen verboden in heel het station, ook in de open lucht. Het algemeen rookverbod in de stations…
Lees volledig artikel

Stoppen met roken: hoe volhouden tijdens de feestdagen?

⭐ De eindejaarsfeesten staan voor de deur! Een periode waar velen zo lang op hebben gewacht. Bij al die gezelligheid hoort al gauw een glaasje en extra lekker eten bij. En rokers steken nadien al gauw een sigaret op. Als je gestopt bent met roken, kunnen de feestdagen voor moeilijke momenten zorgen. Hoe zorg je ervoor dat je geen sigaretten…
Lees volledig artikel