Stad Turnhout

Wie?
Stad Turnhout
Campus Blairon
 
200

2300
 
Turnhout

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

Vanaf 2022 zal de Stad Turnhout bijkomende initiatieven nemen om van onze stad een meer rookvrije stad te maken voor onze kinderen.

Als eerste stap zullen we een aantal grote speelplein, onze sporthal, Stadsboerderij en Klein Engelandhoeve rookvrij maken. Onder andere gemeenschapswachten zullen er mensen aanspreken zich gedurende hun bezoek aan de locatie zich te engageren niet te roken of dit uit het zicht van de kinderen te doen. In een latere fase zullen alle Turnhoutse speelpleinen rookvrij gemaakt worden alsook alles stedelijke sportinfrastructuur. We plannen oproepen naar ons middenveld om van Generatie Rookvrij ook lokaal een gedragen verhaal te maken waarvan onze inwoners mede-eigenaar zijn.

Samen met een 9-tal lokale expertenorganisaties (CGG Kempen, AZ Turnhout, Logo Kempen, Huisartsen Turnhout - Oud-Turnhout, Kempische Farmaceutische Kring, CM, De Voorzorg, Thomas More) die de stad stimuleerde eveneens het charter te ondertekenen zet de stad in op sensibiliserende communicatie, preventieve projecten en een versterkte toeleiding van mensen naar het lokale rookstopaanbod.

Share icon