Stad Lommel

Wie?
Stad Lommel
Hertog Janplein
 
1

3920
 
Lommel

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

Stad Lommel zet zich in voor Rookvrije omgevingen

“Hier sport, speel, leer ik rookvrij” met deze slogan wil de stad Lommel iedere roker sensibiliseren niet te roken in het bijzijn van kinderen. Het startschot van 'Generatie rookvrij' werd gegeven door onze kindergemeenteraad op 30 mei 2023.

Het uitgangspunt van deze campagne is dat de huidige generatie jonge kinderen rookvrij moet kunnen opgroeien. Daarom is het vooral gericht naar de plekken waar kinderen samenkomen. Dat zijn onder andere de scholen, de speelterreinen en de sportvelden. Daar moet het roken ‘gedenormaliseerd’ worden. Het hoort er gewoon niet thuis. 

Scholen, speelterreinen en sportterreinen worden voorzien van de nodige sensibiliseringsborden met de uniforme slogan “Hier sport, speel, leer ik rookvrij”. Ook aan de beheerders van de terreinen wordt gevraagd hun bezoekers actief te informeren en te sensibiliseren. We willen dat 'Generatie Rookvrij' een algemeen gedragen uitgangspunt wordt op alle levensdomeinen en hopen zo ons steentje bij te dragen aan een rookvrije toekomst voor onze kinderen.

Share icon