KVV Duffel

Wie?
KVV Duffel
Heidestraat
 
7B

2570
 
Duffel

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

K.VV Duffel wil zijn maatschappelijke rol als lokale sportclub opnemen. Met 18 jeugdploegen en 170 jeugdspelers ligt de focus van onze club immers op de jeugd. Hoewel er in de kantine en kleedkamers al een rookverbod wordt opgelegd, vinden we dat we meer kunnen doen. De wet laat toe dat naast de terreinen nog gerookt mag worden, terwijl onze jeugdspelers net daar het meeste van hun tijd op de club doorbrengen.  Kinderen kopiëren gedrag, zeker van mensen naar wie ze opkijken (ouders, trainers, sporters).
Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat dat normaal is, aangenaam kan zijn. Dat roken een deel van het leven is, in plaats van een ongezonde verslaving.

K.VV Duffel gaat daarom verder dan de wetgeving, en creëert een rookvrije zone rond alle voetbalterreinen. Zo willen we het goede voorbeeld geven, en een kleine stap nemen in de richting van een gezondere sportomgeving.

Concreet wil dat zeggen dat roken enkel nog toegelaten is in de zone voor de cafetaria. Zodra spelers, ouders, supporters zich begeven voorbij deze zone betreden ze de rookvrije zone, en verwachten we dat ze zich houden aan de afspraken.

We voorzien als club, in samenwerking met het Lokaal Bestuur Duffel, in de nodige signalisatie, maar verwachten van iedereen die verbonden is aan onze club dat ze niet enkel zich houden aan deze afspraken, maar zich actief inzetten om het rookvrij sportterrein te realiseren.

Share icon
KVV Duffel rookvrij