Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Wie?
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Pastorijstraat
 
21

1600
 
Sint-Pieters-Leeuw

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

In Sint-Pieters-Leeuw willen we alle speelterreinen en schoolpoortomgevingen rookvrij maken in 2023. We zetten daarbij volop in op sensibilisering. Ook het ontwikkelen van een intergemeentelijk groepsaanbod “stoppen met roken” sluit daarbij aan. In 2024 willen we dit uitbreiden door in gesprek te gaan met onze sportverenigingen, met als doel om ook de sportterreinen in onze gemeente rookvrij te maken. Ondertussen volgen we de federale ontwikkelingen op, zodat we ook kunnen inzetten op die plaatsen die tegen 2025 federaal rookvrij gemaakt worden. 

Share icon