Zuid-Leuvense gemeentes willen werk maken van eerste rookvrije generatie

Zuid-Leuvense gemeentes willen werk maken van eerste rookvrije generatie

06 May 2022

In regio Leuven-Zuid hebben gemeentebesturen Bertem, Bierbeek, Herent, Huldenberg, Kortenberg en Lubbeek het charter ‘Generatie Rookvrij’ ondertekend. Hiermee engageren ze zich om mee werk te maken van een eerste rookvrije generatie. 

De Vlaming leeft gezonder in 2025: dat is de doelstelling van de Vlaamse Overheid. Om gezamenlijk in te zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie werken de zes gemeenten sinds augustus 2020 samen met een intergemeentelijke preventiewerker. Een generatie kinderen en jongeren laten opgroeien die niet meer in de verleiding komen om te roken, bleek al snel een gezamenlijk streefdoel.

In 2021 werden de eerste stappen reeds gezet. Kinderen en jongeren kunnen al rookvrij spelen en leren door het rookvrij maken van schoolomgevingen en speelterreinen. Signalisatieborden van ‘Generatie rookvrij’ maken de vraag 'om uit het zicht van kinderen en jongeren te roken’ zichtbaar.

Rookvrij sporten, spelen en leren in de hele regio

Intergemeentelijke preventiewerker, Marliese Wauters, ondersteunt de zes lokale besturen bij het uitwerken van hun gezondheidsacties. “In 2022 engageren we ons om alle gemeentelijke infrastructuren rookvrij te maken. De manier waarop onze leefomgeving ons uitdaagt en helpt om gezond te leven, heeft een grote invloed op onze gezondheid. We dragen allemaal een voorbeeldrol ten opzichte van onze kinderen en jongeren.  Het moet vanzelfsprekend zijn om niet te roken daar waar veel kinderen komen. Zo moedigen we in de hele regio rookvrij sporten, spelen en leren aan.” zegt Wauters.

Generatie Rookvrij is een maatschappelijke beweging van een honderdtal geëngageerde lokale besturen en organisaties die ijveren voor een samenleving waarin kinderen en jongeren niet meer verleid worden om te roken. “Deze actie gaat niet om een rookverbod. We willen mensen bewust maken van het effect van hun (rook)gedrag op kinderen en jongeren om hen zo het goede voorbeeld te geven. Want ... zien roken doet roken. Door kinderen en jongeren een andere norm aan te leren, zullen zij later minder geneigd zijn om zélf een sigaret op te steken. Het is een grote meerwaarde dat de zes gemeenten tegelijk deze boodschap willen uitdragen”, aldus Marliese.

Bron: Leuven Actueel.

Leuven maakt meer dan 100 speelterreinen rookvrij: "Zien roken, doet roken"

De stad Leuven gaat meer dan 100 openbare speel- en sportterreinen rookvrij maken. Ook elektronische sigaretten zullen niet langer mogen vanaf 30 juni. “We moeten het goede voorbeeld geven aan de kinderen en jongeren", klinkt het bij de bevoegde schepen. In 2021 ondertekende de stad Leuven het charter “alliantie voor een rookvrije samenleving” om…
Lees volledig artikel

Torhout: kinderen roken niet met ons mee!

In België beginnen elke week honderden jongeren met roken. Aan de basis hiervan ligt: zien roken, doet roken. Torhout wil haar kinderen en jongeren hiertegen beschermen en ondertekende daarom de overeenkomst met Generatie Rookvrij. Rookvrije sportterreinen Het is al de tweede stap die het lokaal bestuur neemt in het rookvrij laten opgroeien van…
Lees volledig artikel

Herbekijk het webinar "Aan de slag met Generatie Rookvrij in jouw gemeente"

Zien roken, doet roken. Daarom gaan steeds meer gemeentes aan de slag met rookvrije terreinen. Maar wat is Generatie Rookvrij? En hoe doe je dat, je terreinen rookvrij maken? Wat komt er bij kijken, wat zijn de succesfactors en hoe betrek je jouw inwoners in het project? Op dinsdag 3 mei organiseerde Generatie Rookvrij een webinar voor gemeentes…
Lees volledig artikel