Scouts_carte

Tips voor een rookvrije jeugdvereniging

15 February 2022

Een rookvrije jeugdvereniging, da’s er samen voor zorgen dat jongeren in gezonde speelomgevingen kunnen spelen. Samen maken we van rookvrij de norm. Door jouw terrein rookvrij te maken, vinden kinderen en jongeren roken minder normaal en aantrekkelijk. Doe met ons mee! 

Een rookvrij terrein creëren is helemaal niet moeilijk. We helpen jou graag op weg met enkele tips:

 1. Creëer draagvlak. Da’s de sleutel tot succes! Bespreek het thema met je medeleiding op de groeps- of eenheidsraad. Leg aan je medeleiding uit waarom jullie voor een rookvrij terrein zouden gaan. De steun van ouders, leden en andere betrokkenen zal je ook nodig hebben, want zij zullen de nieuwe afspraken moeten naleven. Stuur hen een mail of een bericht, voer een persoonlijk gesprek en maak duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Inspiratie nodig om hen te overtuigen? Gebruik onze argumentatiefiche
   
 2. Benader het onderwerp positief. Spreek altijd over ‘rookvrij’ en niet over een ‘rookverbod’. Koppel het verhaal aan dat van Generatie Rookvrij: samen (mét rokers) maken we rookvrij de norm. Want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Daarnaast willen we dat iedereen op een gezonde manier kan spelen, zonder passief roken. Verplaats je ook in de persoon met wie je communiceert. Wat speelt er voor haar of hem? En onthoud: draagvlak creëren doe je niet op één dag! 
   
 3. Breng de huidige situatie in kaart. Verzamel de meningen van de verschillende betrokkenen: ouders, leden, leiding …Wat vinden zij van een rookvrije jeugdvereniging? Ga ook na wat je al doet rond roken, peuken of tabak in de bredere zin. Misschien kan je hier lessen uit leren?  
   
 4. Bepaal je doelstellingen! Ben je al klaar om te gaan voor een volledig rookvrij terrein? Nice! Maak er vaste afspraken rond, communiceer erover en neem het eventueel op in het reglement van je jeugdvereniging. 

  Is een volledig terrein nog niet meteen haalbaar ? Dan kan je andere zaken voorstellen zoals een eerste rookvrij weekend, niet roken in uniform, of niet roken door de leiding of ouders in het bijzijn van kinderen op een spaghetti-avond of zomerbarbecue.
   
 5. Zorg voor duidelijke afspraken! Bepaal waar er nog gerookt mag worden en waar niet, en wat er van iedereen wordt verwacht. Neem deze afspraken op in jullie reglement. Spreek ook een procedure af voor handhaving. Leg je medeleiding uit welke rol ze hebben in het aanspreken van mensen en hoe ze dat kunnen doen  . Ga ervanuit dat de rokende persoon niet op de hoogte is van de nieuwe afspraken. Vertel waarom het terrein rookvrij is en waar wel of niet gerookt mag worden. 
   
 6. Maak aanpassingen op je terrein. Ga na welke veranderingen je kan brengen nu je terrein rookvrij is. Haal bijvoorbeeld asbakken weg en plaats rookvrij-signalisatiemateriaal op het terrein, zeker op plaatsen waar vroeger veel gerookt warden. Je kan toffe borden bestellen in onze webshop.
   
 7. Communiceren, communiceren, communiceren … Heb je afspraken gemaakt en beslist wanneer jullie ze zullen invoeren? Top! Vanaf nu kunnen jullie actief communiceren dat er niet gerookt kan worden in het zicht van kinderen en jongeren. Gebruik daarvoor de communicatiekanalen van je vereniging zoals website, e-mail, Facebook, Whatsapp, activiteitenboekje ... De manier van communiceren is belangrijk, besteed er dus voldoende aandacht aan. 
   
 8. Een rookvrije jeugdvereniging past in een breder beleid. Maak de link tussen rookvrij en een gezond speelklimaat. Misschien doe je al acties rond milieu zoals peukenacties, rond brandveiligheid, beweging, niet pesten ...? Probeer het dan daaraan te koppelen.

Wil je nog meer informatie over hoe je jullie terrein rookvrij maakt? Download ons handig stappenplan!


>> WIN! Tussen 07/02/22 en 24/02/22 organiseren we een wedstrijd waarbij je gratis signalisatiemateriaal van Generatie Rookvrij kan winnen. Doe nu mee! 

>> Benieuwd naar hoe FOS De Havik uit De Pinte aan de slag ging met haar rookvrije terreinen? Lees hier hun verhaal. 

Alle stedelijke sportinfrastructuur rookvrij vanaf september: “We gaan clubs niet dwingen, maar we geven als stad wel het goede voorbeeld”

De stad gaat een rookverbod invoeren in alle stedelijke sportinfrastructuur. Vanaf september zou de sigaret geweerd worden. Roken kan dan enkel nog in aparte rookzones, zo veel mogelijk uit het zicht van jonge sporters. Er liepen al proefprojecten in sportcentrum Wilrijkse Plein, Park Spoor Noord en de Rode Loop in Merksem, maar dit najaar worden…
Lees volledig artikel

De Generatie Rookvrij-community groeit: ontdek het jaarverslag 2020-2021

De voorbije twee jaar waren bijzonder voor Generatie Rookvrij. Corona bracht onzekerheden en uitdagingen met zich mee en geplande activiteiten moesten in allerijl aangepast worden. Toch behaalden we dankzij onze vele partners geweldige resultaten. Samen blikken we in ons gloednieuw jaarverslag 2020-2021 terug op twee succesvolle jaren. Lees je…
Lees volledig artikel

Kempense gemeenten maken werk van eerste rookvrije generatie op Werelddag zonder Tabak

In België beginnen elke week honderden jongeren met roken. Aan de basis hiervan ligt: zien roken, doet roken. Ook de Kempische gemeenten hebben deze boodschap begrepen en zetten in 2022 verder in op het rookvrij maken van schoolomgevingen en speel- en sportterreinen. 'Ik blaas liever bellen dan rook'! Met die slogan hebben kinderen de afgelopen…
Lees volledig artikel