Resultaten onderzoek: aantal rookvrije omgevingen blijft groeien

Resultaten onderzoek: aantal rookvrije omgevingen blijft groeien

30 April 2021

In december 2020 stuurden we een vragenlijst naar alle lokale Vlaamse besturen (300) om de bekendheid van Generatie Rookvrij en de activiteiten van de gemeentes in het kader van Generatie Rookvrij in kaart te brengen. Daarbij peilden we ook naar de evaluatie van het proces van het rookvrij maken van terreinen, de tevredenheid van de aangeboden materialen en de toekomstplannen binnen Generatie Rookvrij.

We kregen antwoord van 126 lokale besturen. Van hen is 74% (93 respondenten) bekend met Generatie rookvrij en 37% (46) gaf aan dat hun stad/gemeente in 2020 actief inzette op Generatie Rookvrij. Bij veel steden en gemeentes zorgde COVID-19 voor uitstel. Van die 46 steden en gemeentes hebben 14 rookvrije terreinen gelanceerd in 2020 en is bij 27 steden en gemeentes het proces aan de gang.

Verbluffend resultaat

Uit alle info die wij op dit moment hebben, weten we dat er sinds 2018 minimum 449 rookvrije speelterreinen en 118 rookvrije sportterreinen zijn gelanceerd. Een verbluffend resultaat, wetende dat we in 2018 gestart zijn met 6 pioniergemeentes die toen het engagement voor rookvrije terreinen zijn aangegaan. Sommige gemeentes gaan zelfs een stapje verder en maken ook andere omgevingen rookvrij, zoals bijvoorbeeld de zone rond alle publieksingangen van de gemeentelijke gebouwen, de zone rond de schoolpoort, …

Succesfactor: communicatie

De 14 gemeentes die in 2020 rookvrije terreinen lanceerden gaven aan dat de bezoekers zich aan de afspraken houden en de reacties voornamelijk positief zijn. Wel geven ze aan moeite te hebben met het levendig houden van het project. Dat werd als grootste barrière ervaren in het hele proces. De belangrijkste succesfactoren die de respondenten aangeven zijn frequente interne en externe communicatie evenals herhaling van de communicatie, het actief betrekken van burgers bij de uitwerking van Generatie Rookvrij in de gemeente of stad en het hebben van een lokale trekker.

Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan om zich in 2021 zeker (verder) in te zetten voor Generatie Rookvrij. We verwelkomen alvast alle genomen initiatieven! 

Werking Generatie Rookvrij

Via de antwoorden op deze vragenlijst kregen we meer zicht over hoe wijdverspreid Generatie Rookvrij al dan niet al is, hoe de gemeentes en steden het proces ervaren en waar wij in kunnen verbeteren. De resultaten worden zeker opgenomen in ons verdere werk en de verdere ondersteuning van steden en gemeenten in het rookvrij maken van hun terreinen.

Bedankt alvast aan alle lokale besturen die hieraan meewerkten!

Benieuwd naar alle resultaten van de vragenlijst? Bekijk ze hier!

Onder het motto ‘Zien roken doet roken’ trekt sportsite Den Uyt in Mol resoluut de kaart van Generatie Rookvrij

Hilde Mattheuwsen, gezondheidsmedewerker bij de gemeentelijke dienst jeugd en sport in Mol lanceert binnenkort Generatie Rookvrij in het gemeentelijk sportcentrum ‘Den Uyt’. Ze deelt graag haar tips: Wij lanceren ‘Generatie Rookvrij’ voor het eerst in sportsite Den Uyt (sporthal, zwembad en alle buitenterreinen) vanaf 31 mei, op Werelddag zonder…
Lees volledig artikel

Generatie Rookvrij nu ook in Geetbets met acht zones

Rookvrij spelen en leren in Zuidoost Hageland? Dat kan! Vanaf 1 april worden verschillende speelterreinen en schoolomgevingen in Geetbets, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw rookvrij gemaakt. “Roken is niet fijn, als er kinderen bij zijn”, zegt Janne, een leerlinge uit basisschool De Knipoog (Geetbets). Elke week beginnen in ons land…
Lees volledig artikel

Pajotse gemeenten slaan handen in elkaar om kinderen in een rookvrije omgeving te laten opgroeien

In het kader van Gezonde Gemeente engageren Galmaarden, Lennik, Gooik, Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal en Pepingen zich om te streven naar een maatschappij waarin elk kind geboren vanaf 2019, rookvrij kan opgroeien. Daarom zetten ze samen hun schouders onder het project Generatie Rookvrij. Vanaf september 2021 zullen verschillende jeugd-…
Lees volledig artikel