Resultaten onderzoek: aantal rookvrije omgevingen blijft groeien

Resultaten onderzoek: aantal rookvrije omgevingen blijft groeien

30 April 2021

In december 2020 stuurden we een vragenlijst naar alle lokale Vlaamse besturen (300) om de bekendheid van Generatie Rookvrij en de activiteiten van de gemeentes in het kader van Generatie Rookvrij in kaart te brengen. Daarbij peilden we ook naar de evaluatie van het proces van het rookvrij maken van terreinen, de tevredenheid van de aangeboden materialen en de toekomstplannen binnen Generatie Rookvrij.

We kregen antwoord van 126 lokale besturen. Van hen is 74% (93 respondenten) bekend met Generatie rookvrij en 37% (46) gaf aan dat hun stad/gemeente in 2020 actief inzette op Generatie Rookvrij. Bij veel steden en gemeentes zorgde COVID-19 voor uitstel. Van die 46 steden en gemeentes hebben 14 rookvrije terreinen gelanceerd in 2020 en is bij 27 steden en gemeentes het proces aan de gang.

Verbluffend resultaat

Uit alle info die wij op dit moment hebben, weten we dat er sinds 2018 minimum 449 rookvrije speelterreinen en 118 rookvrije sportterreinen zijn gelanceerd. Een verbluffend resultaat, wetende dat we in 2018 gestart zijn met 6 pioniergemeentes die toen het engagement voor rookvrije terreinen zijn aangegaan. Sommige gemeentes gaan zelfs een stapje verder en maken ook andere omgevingen rookvrij, zoals bijvoorbeeld de zone rond alle publieksingangen van de gemeentelijke gebouwen, de zone rond de schoolpoort, …

Succesfactor: communicatie

De 14 gemeentes die in 2020 rookvrije terreinen lanceerden gaven aan dat de bezoekers zich aan de afspraken houden en de reacties voornamelijk positief zijn. Wel geven ze aan moeite te hebben met het levendig houden van het project. Dat werd als grootste barrière ervaren in het hele proces. De belangrijkste succesfactoren die de respondenten aangeven zijn frequente interne en externe communicatie evenals herhaling van de communicatie, het actief betrekken van burgers bij de uitwerking van Generatie Rookvrij in de gemeente of stad en het hebben van een lokale trekker.

Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan om zich in 2021 zeker (verder) in te zetten voor Generatie Rookvrij. We verwelkomen alvast alle genomen initiatieven! 

Werking Generatie Rookvrij

Via de antwoorden op deze vragenlijst kregen we meer zicht over hoe wijdverspreid Generatie Rookvrij al dan niet al is, hoe de gemeentes en steden het proces ervaren en waar wij in kunnen verbeteren. De resultaten worden zeker opgenomen in ons verdere werk en de verdere ondersteuning van steden en gemeenten in het rookvrij maken van hun terreinen.

Bedankt alvast aan alle lokale besturen die hieraan meewerkten!

Benieuwd naar alle resultaten van de vragenlijst? Bekijk ze hier!

Rookvrij opgroeien: Zuidoost Hageland geeft het voorbeeld

In regio Zuidoost Hageland zetten ze grote stappen richting een rookvrije samenleving. Vijf gemeenten bundelden de krachten en beslisten om hun inwoners aan te moedigen om kinderen en jongeren rookvrij te laten opgroeien. Intergemeentelijke preventiewerker Wouter Buelens begeleidde de gemeentes in hun traject: “We wilden laagdrempelig beginnen met…
Lees volledig artikel

Stad Zottegem zet mooie stappen richting Generatie Rookvrij

“Kinderen onbezorgd laten spelen, sporten en ravotten is iets waar we in Zottegem naar streven! Sport- en speelterreintjes zijn dé locaties bij uitstek waar kinderen en jongeren samenkomen om zich uit te leven en een beetje baas te zijn.” zegt Maaike Van de Vijver, Jeugdconsultent bij Stad Zottegem. De stad besloot om zich in 2019 als eerste…
Lees volledig artikel

Ninove wil rookvrije stad zijn

De stad tekent in op de campagne ‘Generatie Rookvrij’. Deze ijvert voor een samenleving, waarin kinderen en jongeren niet meer in de verleiding komen om beginnen te roken. Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. Volgens de Gezondheidsenquête telde België in 2018 19 % rokers in de bevolkingsgroep van 15 jaar…
Lees volledig artikel