Onder het motto ‘Zien roken doet roken’ trekt sportsite Den Uyt in Mol resoluut de kaart van Generatie Rookvrij

Onder het motto ‘Zien roken doet roken’ trekt sportsite Den Uyt in Mol resoluut de kaart van Generatie Rookvrij

13 April 2021

Hilde Mattheuwsen, gezondheidsmedewerker bij de gemeentelijke dienst jeugd en sport in Mol lanceert binnenkort Generatie Rookvrij in het gemeentelijk sportcentrum ‘Den Uyt’. Ze deelt graag haar tips:

Wij lanceren ‘Generatie Rookvrij’ voor het eerst in sportsite Den Uyt (sporthal, zwembad en alle buitenterreinen) vanaf 31 mei, op Werelddag zonder Tabak. Daarna kan bekeken worden hoe het verder aan te pakken in Mol. Het is een groot project, maar we laten ons niet afschrikken. De informatie op de website van Generatie Rookvrij is duidelijk. De partners en Logo Kempen zorgen voor een goede begeleiding en er zijn heel wat mooie tools en materialen die je kan gebruiken.

"Generatie Rookvrij streeft naar een maatschappij waarin onze kinderen rookvrij kunnen opgroeien."

Het 7-stappenplan als leidraad

Hoe beginnen? Eerst neem je alle info grondig door op de website van Generatie Rookvrij. Een heel goede leidraad is het 7-stappenplan. Je vindt er ook alle info om het label ‘Generatie Rookvrij’ aan te vragen. Het College van Burgemeester en Schepenen gaf toestemming tot het uitwerken van dit stappenplan voor ‘Den Uyt’. Het project past dan ook perfect binnen het kader van Mol als ‘Gezonde Gemeente’ en actieve Kom op tegen Kanker-gemeente.

Draagvlak creëren

Stap 1 uit het 7-stappenplan is ‘draagvlak creëren’. We hebben het project voorgesteld bij de Sportraad, de Beheerraad van ‘Den Uyt’ en het College van Burgemeester en Schepenen. We nodigden een Logo-medewerker uit om het concept toe te lichten bij onze ‘klankbordgroep’. In deze groep zijn alle partners van sportsite ‘Den Uyt’ betrokken: beleid, dienst jeugd en sport, beheerraad, sportraad, gebruikers, horeca, Vita, het jeugdhuis en JAC, communicatiedienst, tabakologe, Logo Kempen, kinderburgemeester. Alle betrokken partijen denken mee na en hebben inbreng bij het uitrollen van dit project. Dat heeft alleen maar voordelen. Door iedereen te betrekken kunnen we bijvoorbeeld acties ondernemen bij de kinderraad, tienerraad en jeugdraad. De kinderraad gaat al een spandoek schilderen voor Den Uyt. Zo bereiken we nu niet alleen de sportclubs, maar kan het concept in een verdere fase ook uitgerold worden naar andere doelgroepen.

Vergeet de horeca niet

Onze partners van de horeca doen ook mee en dat is bijzonder belangrijk. Ook zij moeten bezoekers vriendelijk aanspreken niet te roken op het domein. De rookstopcampagne die we al enkele jaren organiseren met Baldemore, wordt nu nog belangrijker. Heel wat beleidsmensen, personeel, partners en sportclubafgevaardigden steunen het project. Sommigen dromen al van een rookvrije gemeente. Het begin is gemaakt! Het aanpakken van andere gemeentelijke locaties zoals sport- en speelterreintjes, schoolomgevingen in onze gemeente, dat kan een mooi vervolg zijn.

De meningen zijn verdeeld over het al of niet aanbrengen van rookzones. Moeten we meteen streng zijn en voor volledig rookvrij gaan of eerst toch nog wat tolerantie tonen aan de rokers? En wat is dan een geschikte locatie voor een rookzone niet te ver van de horeca en toch uit het zicht van de kinderen én niet te dicht bij de sporters? Geen eenvoudige vragen. Wij opteren in Den Uyt om te starten met één rokerszone aan de rand van de sportsite.

Tips voor communicatie?

We lanceren een positieve campagne. Rokers en e-rokers zijn zeker welkom, maar zij roken voortaan uit het zicht van de kinderen. Want in sportsite Den Uyt klinkt het ‘vanaf 31 mei sporten we hier rookvrij’!

Gemeente Mol kiest resoluut voor Generatie Rookvrij

 

Rookvrij opgroeien: Zuidoost Hageland geeft het voorbeeld

In regio Zuidoost Hageland zetten ze grote stappen richting een rookvrije samenleving. Vijf gemeenten bundelden de krachten en beslisten om hun inwoners aan te moedigen om kinderen en jongeren rookvrij te laten opgroeien. Intergemeentelijke preventiewerker Wouter Buelens begeleidde de gemeentes in hun traject: “We wilden laagdrempelig beginnen met…
Lees volledig artikel

Stad Zottegem zet mooie stappen richting Generatie Rookvrij

“Kinderen onbezorgd laten spelen, sporten en ravotten is iets waar we in Zottegem naar streven! Sport- en speelterreintjes zijn dé locaties bij uitstek waar kinderen en jongeren samenkomen om zich uit te leven en een beetje baas te zijn.” zegt Maaike Van de Vijver, Jeugdconsultent bij Stad Zottegem. De stad besloot om zich in 2019 als eerste…
Lees volledig artikel

Ninove wil rookvrije stad zijn

De stad tekent in op de campagne ‘Generatie Rookvrij’. Deze ijvert voor een samenleving, waarin kinderen en jongeren niet meer in de verleiding komen om beginnen te roken. Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. Volgens de Gezondheidsenquête telde België in 2018 19 % rokers in de bevolkingsgroep van 15 jaar…
Lees volledig artikel