Nieuwe campagne “ Wij willen rookvrij spelen en sporten! ”

Nieuwe campagne Generatie Rookvrij “ Wij willen rookvrij spelen en sporten! ”

25 February 2021

Spelende kinderen en roken gaan niet samen. En sportende kinderen en roken evenmin! Toch wordt er nog op plaatsen waar veel kinderen komen gerookt. Nu de lente voor de deur staat, kunnen kinderen binnenkort eindelijk weer buiten spelen en ravotten. Met een nieuwe campagne wil Generatie Rookvrij speelterreinen, sportclubs en jeugdbewegingen aanmoedigen om meer rookvrije omgevingen te creëren. Want kinderen hebben het recht om in een gezonde omgeving te ravotten en te sporten. 

Zien roken, doet roken

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dat de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn. Dat roken een onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Zien roken, doet roken.
Kinderen leven zich uit in speeltuinen, sportclubs en jeugdbewegingen. Rokers die op deze plaatsen komen, kunnen kinderen het goede voorbeeld geven door er niet te roken. Of uit het zicht roken, als het echt moet! Door kinderen een andere norm rond roken aan te leren, zullen zij later minder geneigd zijn om later zélf een sigaret op te steken.

Ontdek de video van Hailey en Naomi

Roken en ravotten gaan niet samen

Pepijn, 11 jaar: "Wie maakt er nu graag een zandkasteel met een sigarettenpeuk in?”. Niet roken langs de voetbalveld, de speeltuin of andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn, is essentieel om kinderen op een gezonde manier te laten opgroeien. Bovendien bied je kinderen een veilige omgeving waar rekening gehouden wordt met elkaar. 

Ontdek de video van Pepijn

Stilstaan bij je rookverslaving

Magali, 10 jaar: "Roken da's niet gezond. Mijn papa rookt en ik wil hem daardoor niet kwijtgeraken. Je kan er kanker van krijgen”. Rookvrije omgevingen zijn voordelig voor iedereen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor rokers. Rookvrije omgevingen zorgen er ook voor dat mensen die proberen te stoppen met roken niet in de verleiding worden gebracht om er toch ééntje op te steken. 

Ontdek de video van Magali

Recht op gezonde, rookvrije omgevingen

Kinderen hebben het recht om te ravotten en te sporten in een gezonde omgeving. Rookvrije speeltuinen, sportterreinen en jeugdbewegingen zijn hier een essentieel onderdeel van. Er bestaat al een groot draagvlak bij het brede publiek - ook bij rokers, ja! – om niet te roken in buitenomgevingen waar kinderen bij zijn.

Maakt  jouw gemeente of organisatie ook de keuze om kinderen rookvrij te laten opgroeien? 

Generatie Rookvrij in een notendop

Generatie Rookvrij is een maatschappelijke beweging van nu bijna een honderdtal geëngageerde lokale besturen en organisaties  die ijveren voor een samenleving waarin kinderen niet meer verleid worden om te beginnen met roken. We willen dat alle kinderen geboren sinds 2019 rookvrij kunnen opgroeien. Zodat ze in 2037, wanneer ze meerderjarig zijn, onomwonden kunnen zeggen dat ze behoren tot de eerste rookvrije generatie! 

Spring naar:

Rookvrij opgroeien: Zuidoost Hageland geeft het voorbeeld

In regio Zuidoost Hageland zetten ze grote stappen richting een rookvrije samenleving. Vijf gemeenten bundelden de krachten en beslisten om hun inwoners aan te moedigen om kinderen en jongeren rookvrij te laten opgroeien. Intergemeentelijke preventiewerker Wouter Buelens begeleidde de gemeentes in hun traject: “We wilden laagdrempelig beginnen met…
Lees volledig artikel

Stad Zottegem zet mooie stappen richting Generatie Rookvrij

“Kinderen onbezorgd laten spelen, sporten en ravotten is iets waar we in Zottegem naar streven! Sport- en speelterreintjes zijn dé locaties bij uitstek waar kinderen en jongeren samenkomen om zich uit te leven en een beetje baas te zijn.” zegt Maaike Van de Vijver, Jeugdconsultent bij Stad Zottegem. De stad besloot om zich in 2019 als eerste…
Lees volledig artikel

Ninove wil rookvrije stad zijn

De stad tekent in op de campagne ‘Generatie Rookvrij’. Deze ijvert voor een samenleving, waarin kinderen en jongeren niet meer in de verleiding komen om beginnen te roken. Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. Volgens de Gezondheidsenquête telde België in 2018 19 % rokers in de bevolkingsgroep van 15 jaar…
Lees volledig artikel