Le nombre d’environnements sans tabac ne cesse d’augmenter !

Aantal rookvrije omgevingen blijft toenemen!

08 March 2022

Met nu in totaal 951 rookvrije speelterreinen en 207 rookvrije sportterreinen in België blijft het aantal rookvrije omgevingen flink toenemen. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van Generatie Rookvrij bij zo’n 300 steden en gemeentes. Uit die bevraging blijkt ook dat 41 steden en gemeentes in 2021 nieuwe rookvrije terreinen hebben gelanceerd.

Eind 2021 stuurde Generatie Rookvrij een vragenlijst naar alle Vlaamse lokale besturen om de bekendheid van Generatie Rookvrij te meten en de activiteiten van de gemeentes in het kader van Generatie Rookvrij in kaart te brengen. De vragenlijst peilde ook naar de ervaringen van de gemeentes met het proces van het rookvrij maken van hun terreinen, naar de tevredenheid van het aangeboden signalisatie- en communicatiemateriaal en naar de toekomstplannen van de gemeentes in het kader van Generatie Rookvrij.

Uit de resultaten blijkt dat 87% van de respondenten (109 gemeentes) Generatie Rookvrij kent, ten opzichte van 74% in 2020. 57% van de respondenten (62 gemeentes) geeft aan dat hun stad of gemeente in 2021 actief inzette op Generatie Rookvrij, ten opzichte van 37% in 2020. Van die 62 steden en gemeentes hebben 41 steden en gemeentes rookvrije terreinen gelanceerd in 2021. Bij 11 steden en gemeentes is het proces aan de gang en 7 van hen hebben in 2021 geen terreinen rookvrij gemaakt maar het jaar of de jaren voordien wel.

Top resultaat

Volgens de antwoorden in de vragenlijst lanceerden de gemeentes in 2021 ongeveer 322 rookvrije speelterreinen en 60 rookvrije sportterreinen. 

Sinds 2018 staan er nu in totaal 951 rookvrije speelterreinen en 207 rookvrije sportterreinen op de teller. Een geweldig resultaat, als je weet dat Generatie Rookvrij in 2018 is gestart met 6 pioniergemeentes die toen het engagement voor rookvrije speel- en sportterreinen zijn aangegaan. Sommige gemeentes gaan nog een stapje verder en maken ook andere omgevingen rookvrij, zoals  de schoolpoortzones, sportclubs, kinderdagverblijven, jeugdverenigingen of ziekenhuizen.

Positieve reacties en succesfactoren

De 41 gemeentes die in 2021 rookvrije terreinen lanceerden geven aan dat 

  • bezoekers zich vaak aan de afspraken houden;
  • de reacties ‘positief’ tot ‘zeer positief’ zijn. 

De grote succesfactoren om het project tot een goed eind te brengen zijn volgens de respondenten: 

  • inzetten op goede en herhaaldelijke externe communicatie;
  • actief betrekken van inwoners bij de uitrol van Generatie Rookvrij;
  • een lokale trekker.

Best practice tips

De respondenten hadden ook tips voor andere gemeentes die in de toekomst willen inzetten op Generatie Rookvrij: 

  1. Creëer draagvlak door samen te werken en betrek verschillende partners in het project (verenigingen, scholen …). Bevraag die partners naar hun ideeën en laat ze zeker meedenken. 
  2. Communicatie: video’s door en met kinderen werken motiverend.
  3. Positieve nudging is van belang en een grote meerwaarde van het project. Blijf de positieve insteek benadrukken. Het project is er om kinderen te beschermen, niet om rokers met de vinger te wijzen.


Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat ze zich in 2022 zeker (verder) inzetten voor Generatie Rookvrij, en dat juichen we keihard toe!

Benieuwd naar alle resultaten van de vragenlijst? Bekijk ze hier! 
 

Alle stedelijke sportinfrastructuur rookvrij vanaf september: “We gaan clubs niet dwingen, maar we geven als stad wel het goede voorbeeld”

De stad gaat een rookverbod invoeren in alle stedelijke sportinfrastructuur. Vanaf september zou de sigaret geweerd worden. Roken kan dan enkel nog in aparte rookzones, zo veel mogelijk uit het zicht van jonge sporters. Er liepen al proefprojecten in sportcentrum Wilrijkse Plein, Park Spoor Noord en de Rode Loop in Merksem, maar dit najaar worden…
Lees volledig artikel

De Generatie Rookvrij-community groeit: ontdek het jaarverslag 2020-2021

De voorbije twee jaar waren bijzonder voor Generatie Rookvrij. Corona bracht onzekerheden en uitdagingen met zich mee en geplande activiteiten moesten in allerijl aangepast worden. Toch behaalden we dankzij onze vele partners geweldige resultaten. Samen blikken we in ons gloednieuw jaarverslag 2020-2021 terug op twee succesvolle jaren. Lees je…
Lees volledig artikel

Kempense gemeenten maken werk van eerste rookvrije generatie op Werelddag zonder Tabak

In België beginnen elke week honderden jongeren met roken. Aan de basis hiervan ligt: zien roken, doet roken. Ook de Kempische gemeenten hebben deze boodschap begrepen en zetten in 2022 verder in op het rookvrij maken van schoolomgevingen en speel- en sportterreinen. 'Ik blaas liever bellen dan rook'! Met die slogan hebben kinderen de afgelopen…
Lees volledig artikel