Ternat

Wie?
Ternat
Van Cauwelaertstraat
 
40

1740
 
Ternat

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

In het kader van gezonde gemeente engageren de gemeenten Galmaarden, Lennik, Gooik, Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal en Pepingen zich om te streven naar een maatschappij waarin ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien.
Daarom zetten wij samen onze schouders onder het project generatie rookvrij.

In 2020-2021 worden tal van jeugd- en sportsites rookvrij gemaakt (speel- en sportterreinen, schoolpoorten, ...) . Het is geenszins de bedoeling om rokers weg te jagen. We rekenen juist op hun hulp om dit project te laten slagen. Er zullen op deze sites rookvrije zones uitgewerkt worden, zodat kinderen niet rechtstreeks in contact komen met rokers. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken!

Wij vinden als gemeente rookvrij opgroeien vanzelfsprekend en willen aan de hand van sensibilisatiematerialen de bezoekers/gebruikers van jeugd- en sportsites duidelijk maken dat we ons engageren voor dit project in het kader van gezonde gemeente.

We willen ervoor zorgen dat dit project een breed draagvlak heeft. Daarom zal er vanuit de betrokken diensten voldoende communicatie gebeuren naar alle betrokkenen toe, zodat we samen dit doel bereiken.

De coördinatie gebeurt vanuit de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland en de sportregio Pajottenland.
 

Share icon