Stad Hoogstraten

Wie?
Stad Hoogstraten
Vrijheid
 
149

2320
 
Hoogstraten

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

Stad Hoogstraten wil op termijn zoveel mogelijk plaatsen waar vaak of veel kinderen en jongeren komen rookvrij maken. We starten alvast met de stedelijk speel- en sportpleinen. Maar ook het nieuwe sportpark Wereldakker wordt rookvrij gemaakt. Daarnaast worden ook rookvrije zones voorzien aan de ingang van de stadsgebouwen als voorbeeldfunctie (bv. Huis van het Kind en de bibliotheken). Verder gaan we in gesprek met scholen, jeugdverenigingen, sportclubs, om hen ook uit te nodigen om mee te doen aan Generatie Rookvrij.

Tegelijkertijd willen we inzetten op sensibilisering over de impact van roken op de gezondheid en het milieu. En daaraan gekoppeld informatie en ondersteuning bieden aan mensen die willen stoppen met roken.

Zo willen we maximaal inzetten op een rookvrije omgeving voor kinderen en jongeren.

Share icon