33ste De Navajo's

Wie?
33ste De Navajo's
Lekestraat
 
66

8680
 
Koekelaere

Wij hebben het label Generatie Rookvrij aangevraagd omdat…

"Net voor de zomer van 2019 besliste Gemeente Koekelaere om de verschillende gemeentelijke speelpleintjes en het natuurpark De Mote rookvrij te maken", leggen schepen van Jeugd Jan Lievens (Open Vld) en schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (sp.a) uit. “Zo zette Koekelare een eerste stap richting een rookvrije samenleving en maakt het nu ook deel uit van ‘Generatie Rookvrij’. Dit is een brede beweging van organisaties en burgers die ijveren voor een samenleving waar zo min mogelijk verleiding is voor kinderen en jongeren om te beginnen met roken.”

Jeugdverenigingen

Een andere plaats waar veel jongeren en kinderen komen, is uiteraard op de domeinen van jeugdverenigingen. “Daarom vroegen wij aan de scouts, de Chiro en de KLJ van Koekelare om bij het begin van hun nieuw werkjaar een rookbeleid op te stellen in dat in de lijn ligt van ‘Generatie Rookvrij’”, vervolgt de beleidsploeg. 

“In het rookbeleid van de drie verenigingen komen vaak dezelfde afspraken aan bod: er wordt niet gerookt tijdens de werkingsuren en in het bijzijn van leden. Voor en na de werking kan de leiding wel roken, maar dit in een afgesproken zone en niet op het speelterrein. De leeftijd van de leden van de KLJ begint pas bij 15 jaar, maar toch zijn er ook daar afspraken omtrent roken. Zo gaan ze het nooit aanmoedigen en proberen ze als bestuur het goede voorbeeld te tonen door zelf niet te roken. Wie rookt, doet dit ook buiten het zicht van niet-rokers.”

Bordjes

Zowel bij de scouts als bij de Chiro zijn voorlopig nog geen afspraken gemaakt met rokende ouders die hun kinderen komen afzetten of ophalen. “Door de ondertekening van het charter ‘Generatie Rookvrij’ engageren de jeugdverenigingen zich om een rookvrije jeugdvereniging te worden. Ze zullen borden plaatsen met de tekst ‘Hier speel ik rookvrij’ op en hopen zo de ouders te sensibiliseren om niet te roken in het bijzijn van de kinderen, dus wanneer ze hen komen afzetten of ophalen.” 

De actie kreeg mee vorm dankzij de intergemeentelijke preventiewerker en wordt mee ondersteund door Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Oostende-Brugge. 

Bron: HLN.

Share icon