Voordelen van Generatie Rookvrij-signalisatie

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal voor de terreinen die onder de wet van 2009 vallen

Door een recente wetswijziging worden omgevingen waar kinderen en jongeren komen rook- en dampvrij per 31 december 2024. Het Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal is toegelaten op de wettelijk rookvrije terreinen op basis van de huidige wetgeving en het beleid van de FOD, als het een verwijzing naar de wet bevat.

KINDERRECHTENDAG_2023.jpg

Je wil een terrein rookvrij maken? Super! Maar hoe doe je dat? Het moet voor bezoekers duidelijk zijn dat jullie terrein rookvrij is. Daarom moeten rookvrije zones aangeduid worden met signalisatiemateriaal en kies je best voor het Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal.

 

Voordelen van Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal

Waarom zou je als organisatie of gemeente kiezen voor signalisatiemateriaal van Generatie Rookvrij? Het biedt een heleboel voordelen:

  • Positieve boodschap: met signalisatie van Generatie Rookvrij draag je een positieve boodschap uit en maak je werk van een eerste rookvrije generatie. Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien. We weten dat zien roken, doet roken. Door het creëren van rookvrije plaatsen vermijden we dat kinderen en jongeren dit gedrag gaan kopiëren en beschermen we hen tegen (een) rook(verslaving).
  • Focus op gezondheid en welzijn: De nadruk van Generatie Rookvrij ligt op de voordelen van een rookvrije omgeving voor de gezondheid van iedereen.
  • Inclusiviteit: Door te kiezen voor rookvrije signalisatie betrek je iedereen bij het positief verhaal. Jong en oud, rokers en niet-rokers: iedereen kan een steentje bijdragen. Het is niet de bedoeling om rokers te stigmatiseren. Integendeel, we hebben hun hulp nodig om onze kinderen vrij te houden van verslaving.
  • Groter draagvlak: Positieve communicatie is essentieel voor het succes van een rookvrije zone, omdat het mensen aanmoedigt om vrijwillig hun gedrag aan te passen. Mensen zijn meer geneigd om regels te volgen die op een positieve manier gepresenteerd worden.
  • Ondersteunen van (ex-)rokers: Een rookvrije omgeving doet rokers stilstaan bij hun rookverslaving. Het stimuleert hen om minder te roken. Rookvrije omgevingen zijn ook gastvrij voor ex-rokers of mensen die een rookstoppoging ondernemen. Ze komen er niet in de verleiding om weer te beginnen roken.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Generatie Rookvrij-signalisatie toont dat jouw gemeente of organisatie zich inzet voor een gezonde omgeving voor haar medewerkers en bezoekers, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren.
  • Wettelijk rookvrije terreinen: het Generatie Rookvrij signalisatiemateriaal, met een verwijzing naar de wet van 2009, mag gebruikt worden om de wettelijk rookvrije terreinen aan te duiden (lees er hier meer over)

 

Wil je niet alleen signalisatiemateriaal plaatsen, maar ook nog andere acties ondernemen? Bekijk dan snel onze concrete tips, inspiratie & stappenplannen.

Wil je Generatie Rookvrij-signalisatiemateriaal bestellen? Ga dan nu naar onze webshop