Bellenblaasactie 28 mei 2019

Wij blazen liever bellen dan rook!

22 May 2019

Net als vorig jaar plant Generatie Rookvrij een bellenblaasactie in het kader van de Werelddag zonder Tabak (31 mei 2019). De actie is dit keer gericht op speeltuinen in de buurt van scholen. Met de slogan ‘Ik blaas liever bellen dan rook’ roepen kinderen uit de eerste leerjaren (6-9 jaar) op die speeltuintjes, waar zij vaak komen spelen, rookvrij te maken en zo mee te werken aan hun rookvrije toekomst. 

Actiedag 28 mei 2019

We mobiliseren reeds op 28 mei 2019 zoveel mogelijk scholen in België om massaal bellen te blazen in de speeltuintjes nabij hun school en vragen hen om zelf bellen te blazen en dit te delen via social media alsook hun beeldmateriaal aan ons te bezorgen.

Elf scholen krijgen extra aandacht. Voor deze scholen, verspreid over heel België, zorgen wij voor de nodige lokale media-aandacht en aanwezigheid van lokale politici zodat de boodschap ‘wij willen een rookvrije schoolomgeving’ direct wordt overgebracht. We nodigen zelfs het jeugdjournaal uit bij één van de scholen om een reportage te maken. 

We schakelen opnieuw een aantal influencers in, met het verzoek op 28 mei 2019 ook bellen te blazen en hiervan te berichten via hun Facebook-, Instagram- of Twitteraccount. Zo strikten we o.a. Sabine Appelmans, Dominique Monami, Peter Van de Veire, Frank Deboosere, Marleen Merckx en minister Jo Vandeurzen!

Ook ieder van jullie kan de oproep van de kinderen ondersteunen door op 28 mei mee bellen te blazen en beelden hiervan te delen via sociale media! Gebruik de hashtags #ikblaaslieverbellendanrook en #GeneratieRookvrij.

Compilatievideo 31 mei 2019

Op 31 mei 2019 publiceren we een videomontage met de ontvangen beelden van alle bellenblazende schoolkinderen. Deel jij deze compilatievideo ook? 

Leuven maakt meer dan 100 speelterreinen rookvrij: "Zien roken, doet roken"

De stad Leuven gaat meer dan 100 openbare speel- en sportterreinen rookvrij maken. Ook elektronische sigaretten zullen niet langer mogen vanaf 30 juni. “We moeten het goede voorbeeld geven aan de kinderen en jongeren", klinkt het bij de bevoegde schepen. In 2021 ondertekende de stad Leuven het charter “alliantie voor een rookvrije samenleving” om…
Lees volledig artikel

Torhout: kinderen roken niet met ons mee!

In België beginnen elke week honderden jongeren met roken. Aan de basis hiervan ligt: zien roken, doet roken. Torhout wil haar kinderen en jongeren hiertegen beschermen en ondertekende daarom de overeenkomst met Generatie Rookvrij. Rookvrije sportterreinen Het is al de tweede stap die het lokaal bestuur neemt in het rookvrij laten opgroeien van…
Lees volledig artikel

Zuid-Leuvense gemeentes willen werk maken van eerste rookvrije generatie

In regio Leuven-Zuid hebben gemeentebesturen Bertem, Bierbeek, Herent, Huldenberg, Kortenberg en Lubbeek het charter ‘Generatie Rookvrij’ ondertekend. Hiermee engageren ze zich om mee werk te maken van een eerste rookvrije generatie.  De Vlaming leeft gezonder in 2025: dat is de doelstelling van de Vlaamse Overheid. Om gezamenlijk in te zetten op…
Lees volledig artikel