Generatie Rookvrij: Lier vraagt ouders niet te roken op enkele speelpleinen

Generatie Rookvrij: Lier vraagt ouders niet te roken op enkele speelpleinen

19 April 2022

Via signalisatieborden vraagt de stad Lier aan bezoekers van het skatepark Moevement, het speelpleintje Belfortplein (na heraanleg) en de speeltuin Stadspark om niet te roken in het zicht van kleinere kinderen.

Dit initiatief past in het project ‘Generatie Rookvrij’. Daarmee streven de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en het Vlaams Instituut Gezond Leven naar een rookvrije omgeving voor kinderen. Rookvrij opgroeien zou voor ieder kind namelijk vanzelfsprekend moeten zijn.

“In zo veel mogelijk omgevingen waarin kinderen en jongeren aanwezig zijn, trachten zij volwassenen te sensibiliseren om niet te roken: speeltuinen, sportterreinen, kinderboerderijen, jeugdbeweging, dierentuinen, pretparken, … Zo wordt niet roken in de nabijheid van minderjarigen de nieuwe norm. Dat maakt kinderen en jongeren weerbaarder om (later) zelf niet te gaan roken, want zien roken, doet roken”, zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA).  

Bron: Het Nieuwsblad

Alle stedelijke sportinfrastructuur rookvrij vanaf september: “We gaan clubs niet dwingen, maar we geven als stad wel het goede voorbeeld”

De stad gaat een rookverbod invoeren in alle stedelijke sportinfrastructuur. Vanaf september zou de sigaret geweerd worden. Roken kan dan enkel nog in aparte rookzones, zo veel mogelijk uit het zicht van jonge sporters. Er liepen al proefprojecten in sportcentrum Wilrijkse Plein, Park Spoor Noord en de Rode Loop in Merksem, maar dit najaar worden…
Lees volledig artikel

De Generatie Rookvrij-community groeit: ontdek het jaarverslag 2020-2021

De voorbije twee jaar waren bijzonder voor Generatie Rookvrij. Corona bracht onzekerheden en uitdagingen met zich mee en geplande activiteiten moesten in allerijl aangepast worden. Toch behaalden we dankzij onze vele partners geweldige resultaten. Samen blikken we in ons gloednieuw jaarverslag 2020-2021 terug op twee succesvolle jaren. Lees je…
Lees volledig artikel

Kempense gemeenten maken werk van eerste rookvrije generatie op Werelddag zonder Tabak

In België beginnen elke week honderden jongeren met roken. Aan de basis hiervan ligt: zien roken, doet roken. Ook de Kempische gemeenten hebben deze boodschap begrepen en zetten in 2022 verder in op het rookvrij maken van schoolomgevingen en speel- en sportterreinen. 'Ik blaas liever bellen dan rook'! Met die slogan hebben kinderen de afgelopen…
Lees volledig artikel