Generatie Rookvrij

Samen voor een rookvrije toekomst

Kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien. Om te kunnen spelen en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Want kinderen en jongeren kopiëren gedrag, en ook roken valt daaronder. 

Als kinderen en jongeren andere jongeren of volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving.

Samen voor een rookvrije toekomst

Bij Generatie Rookvrij willen wij het beste voor onze kinderen. Daarom willen we zoveel mogelijk omgevingen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij maken. Denk aan plaatsen als de speeltuin, het voetbalveld, het recreatiedomein ...

Waarom?

Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Het beschermt hen tegen tabaksverslaving.

Toch wordt er vandaag op veel plekken waar kinderen en jongeren komen, nog steeds gerookt. Jong en oud, rokers en niet-rokers, met z’n allen kunnen we daar verandering in brengen. Download de routekaart en ontdek in welke omgevingen kinderen in de loop van hun leven opgroeien, en wat het zou betekenen als deze stuk voor stuk rookvrij waren. Want door samen zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te maken, waken we over de gezondheid van ieder kind en elke adolescent. Wil je anderen in jouw omgeving vertellen over Generatie Rookvrij? Deze presentatie vat het verhaal mooi samen.

Zo gaan we samen op weg naar een rookvrije toekomst voor de jeugd van vandaag.
Download de routekaart  Download de presentatie

Onderteken charter

Generatie Rookvrij

Da's samen op weg naar een rookvrije toekomst
De initiatieven

Generatie Rookvrij is een initiatief van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. 

Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker lanceerden het initiatief. De uitwerking gebeurt in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en Fonds des affections respiratoires (FARES).
 
Ook de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, Service d'Etude et de Prévention du Tabagisme (SEPT) en Observatoire de la Santé du Hainaut schaarden zich achter de missie. 
 
Intussen is er een groeiende groep van organisaties die Generatie Rookvrij steunen. 

Stichting tegen Kanker   Kom op tegen Kanker    Cardiologische liga   FARES    Gezinsbond    Gezond Leven   Sept VRGT   Sante